Pazerav sbíhavý Calocedrus decurrens

Pazerav je jehličnatý, stálezelený strom který pochází a je nejvíce rozšířený v horách na západě Spojených států amerických v Oregonu a Kalifornii. Obvykle roste na úbočích horských svahů v nadmořské výšce od 400 do 2700m.

Charakteristika

Roste poměrně pomalu, jeho velikost závisí na místních podmínkách. Ve vysokých nadmořských výškách a na zvlášť nevýživných a suchých lokalitách může být zakrnělý nebo má křovitou formu. Obvykle se vyskytuje ve smíšených lesích s ostatními druhy stromů, jen málokdy vytváří jednodruhové porosty.

Nároky

Pazerav je světlomilná rostlina snášející v mládí i polostín. K úspěšnému růstu potřebuje větší půdní i vzdušnou vlhkost, snese však přechodně i sucho. Na výživnost půdy nebo alkalitu půdy nemá zvláštní nároky, ideální jsou půdy dobře propustné a vzdušné. Neškodí mu městské prostředí a je tolerantní vůči imisím i prachu.