Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia

Jeřáb ptačí je typická evropská velmi přizpůsobivá krajinotvorná dřevina.

Charakteristika

Jeřáb má štíhlý válcovitý kmen a okrouhlou až válcovitou volnou korunu. Dožívá se asi 80 let a kmen může být až 40 cm tlustý. Kůra je dlouho hladká, šedá, ve vyšším věku nahrazovaná však načernalou, rýhovanou borkou. Kvete od května do června. Květy jeřabiny jsou světle žluté, v chocholíkové metlině a nepříjemně páchnou. Plody jeřábu ptáčího jsou malvice jasně červené barvy. Plody se živí ptáci, vyrábí se z nich alkoholický nápoj „jeřabinka“ a používají se v lidovém léčitelství. Jařáb je jedním z největších zdrojů vitamínu C, proto se mu někdy říká „pomeranče severu“. Avšak v syrovém stavu plody obsahují kyanovodík a jsou proto nejedlé.